Parlament Wielkiej Brytanii uznał kraby, homary, ośmiornice i kałamarnice za zwierzęta zdolne do odczuwania bólu!

Podczas nowelizacji ustawy o dobrostanie zwierząt parlament Wielkiej Brytanii uznał skorupiaki dziesięcionogie, takie jak kraby, homary, krewetki, raki oraz głowonogi, takie jak ośmiornice, kalmary i kałamarnice, należące do bezkręgowców, za zwierzęta zdolne do odczuwania bólu i objął je definicją „zwierzęta” na potrzeby ustawy. Od tego momentu są one chronione prawem przed niepotrzebnym cierpieniem i sformułowane zostały zalecenia dotyczące praktyk w zakresie dbania o ich dobrostan. Decyzja została podjęta zgodnie z ustaleniami niezależnego badania przeprowadzonego przez londyńską uczelnię London School of Economics and Political Science poprzez analizę ponad 300 prac badawczych. Zdolnością do odczuwania określono „zdolność do doświadczania takich uczuć jak ból, przyjemność, głód, pragnienie, ciepło, radość, komfort i podniecenie”. W raporcie opisano szczegółowe zalecenia dotyczące właściwych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt, wynikające z ustaleń naukowców. Zaliczają się do nich takie rozwiązania jak: zakaz pozbawiania krabów szczypiec, zakaz sprzedaży żywych krabów i homarów „nieprzeszkolonym, niewykwalifikowanym handlarzom” oraz zakaz gotowania żywcem i rozczłonkowywanie na żywca, jeśli istnieje bardziej humanitarna alternatywa oraz gdy nie wykonuje się najpierw ogłuszania elektrycznego.
Rząd Wielkiej Brytanii podkreślił, że „nie wpłynie to na żadne obowiązujące przepisy ani praktyki branżowe, takie jak rybołówstwo. Nie będzie to miało bezpośredniego wpływu na połów skorupiaków lub branżę restauracyjną. Daje to jednak podstawy do dalszych prac legislacyjnych by doprowadzić do zakazu gotowania żywcem krabów i homarów, tak jak ma to już miejsce w Szwajcarii, Norwegii i Nowej Zelandii, gdzie przed włożeniem do wrzątku zwierzęta te są ogłuszane prądem lub schładzane mroźnym powietrzem lub lodem.