Nasza historia

Ratujemy zwierzęta. Uczymy i pomagamy dzieciom.

Nasz ośrodek w Szewcach koło Poznania to dom dla wielu zwierząt, ale i miejsce gdzie dzieci uczą się empatii, troski i odpowiedzialności. Na tym dzierżawionym skrawku ziemi, od wielu lat prowadzimy zajęcia edukacyjne, hipoterapię i onoterapię, Uczymy, wspieramy, przywracamy sprawność. Ten sam kawałek ziemi to jednocześnie dom dla wielu gatunków zwierząt, bo Benkowo zajmuje się zwierzętami domowymi i gospodarskimi ale również egzotycznymi i dzikimi.

Dziękujemy, że zmieniacie z nami świat. Z Wami wszystko staje się możliwe.

Wasza pomoc to coś, co pozwala wznosić się ponad możliwości. Coś, co uskrzydla, dodaje sił i motywacji. Daje nadzieję w trudnych chwilach. Tych chwil nie brakuje, ale widząc spokojne i zrelaksowane zwierzęta oraz szczęśliwe dzieci wiemy, że wspólnie z Wami zmieniamy świat na lepsze. Wiemy, że bez względu na wszystko – warto to robić.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji


Rok obrotowy 2021  
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie merytoryczne

Zarząd Fundacji Benek

DSC_9915

Michał Bednarek

DSC_6427

Andrzej Paweł Piasecki

BENKOWO nie otrzymuje dotacji na prowadzenie ośrodka,
dlatego bardzo potrzebujemy Twojego wsparcia, aby dalej zapewniać

warsztaty terapii zajęciowej w szkołach i przedszkolach

schronienie, leczenie i wyżywienie zwierząt

hipoterapię i onoterapię dla potrzebujących dzieci

wyjazdy na interwencje i pomaganie innym

Fundacja Benek

numer konta: 23102040270000110216926564

ul. Orzechowa 15, 63-004 Szewce
swift BPKOPLPW – iban PL
Za każdą pomoc – dziękujemy z całego serca.