Tymczasem w Szewcach

Do zimy jeszcze daleko ale to nie czas na odpoczynek. Konieczne remonty i naprawy, jeśli możemy, wykonujemy we własnym zakresie. 💪

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania na rzecz dzieci i zwierząt.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce wolontariat.