Całkowity zakaz sprzedaży żywych ryb – petycja

Ryby, jak wszystkie pozostałe kręgowce, są zdolne do odczuwania stresu i cierpienia.

Zwierzęta te mają doskonale rozwinięte zmysły i bogate życie społeczne, łącznie ze zdolnością do wzajemnej komunikacji i organizacji wspólnych polowań. Mają także zdolność rozwiązywania problemów i uczenia się. Zaobserwowano, że niektóre gatunki ryb potrafią nawet posługiwać się narzędziami.  

Zwłaszcza w okresie przedświątecznym, a w zasadzie już od połowy października, miliony karpi przeżywają swoją gehennę. Podczas transportu, przetrzymywania i sprzedaży wiele ryb skazanych jest na powolną i bolesną śmierć przez uduszenie, zmiażdżenie lub nawet patroszenie żywcem. Zarówno transport, jak i przetrzymywanie przed sprzedażą, odbywa się w warunkach urągających dobrostanowi tych czujących istot – stłoczone, w brudnej wodzie, często w nienaturalnych pozycjach, bez odpowiedniego napowietrzenia wody, często w towarzystwie padłych towarzyszy niedoli. Sprzedaż żywych ryb w sklepach oznacza także ich późniejszy transport do domu przez nabywcę – bez wody, najczęściej w plastikowej torbie, która powoduje duszenie się zwierzęcia. Sprzedaż żywych ryb oznacza także, czasem kilkudniowy, pobyt u klienta końcowego w wannie lub misce, w chlorowanej wodzie, bez odpowiedniego napowietrzenia co często skutkuje przedłużoną agonią. Oznacza wreszcie, że niezgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, karpie są zabijane przez osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia, często niestety „na raty” co dodatkowo zwiększa cierpienie zwierząt.
 
Ubój żywych ryb na miejscu w sklepie, tuż przed sprzedażą, zaoszczędza co prawda dalszego długotrwałego cierpienia „po sprzedaży”, nie zmienia jednak tego, co zwierzę niepotrzebnie przeżyło podczas transportu do sklepu. Również nie wszyscy pracownicy działu rybnego są odpowiednio przeszkoleni do uśmiercania ryb w sposób humanitarny i zgodny ze specyfiką tej gromady kręgowców. Dodatkowo miejsca uboju są często niedostatecznie osłonięte i oddzielone by uniknąć obecności i udziału osób postronnych, w szczególności dzieci.  

Tym samym wnosimy o całkowity zakaz sprzedaży żywych ryb.

Dołącz do nas, podpisz petycję – KLIK

 

Jeśli chcesz i możesz pomóc, prosimy o wpłaty
z tytułem „Wsparcie dla zwierząt”
numer konta: 23102040270000110216926564

Fundacja BENEK, ul. Orzechowa 15, 63-004 Szewce

Jeśli mieszkasz poza granicami Polski i chcesz wpłacić darowiznę
na nasze konto: BPKOPLPWPL23102040270000110216926564

PAYPAL: fundacja.benek@op.pl

 
Za każdą pomoc – dziękujemy z całego serca.

Pomoc dla Benkowa

wybierz kwotę

lub

Jeśli podasz swój e-mail, poinformujemy Cię o naszych działaniach

Pomoc dla Benkowa